Únor 2018

Úprava doby lovu ryb a zápis úlovků

27. února 2018 v 16:44

Úprava doby lovu na mimopstruhových revírech

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla 19.2.2018.Dále máme nové podmínky u amura a lína. Veškeré informace najdete v RŘ v sekci "Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS", odstavec III.Lov na mimopstruhových rybářských revírech.

A dále v soupisu mimopstruhových revírů SÚS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. "Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky, ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3 i lína a amura".